Farkas Sándor Egylet, Csepreg
Miniszterelnökség
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Beszámolók, jelentések, dokumetumok

A Farkas Sándor Egylet közhasznú szervezetként működik.
A közhasznúság megkezdésének időpontja 1999. december 10.

Az egylet célja:
- Kulturális tevékenység, hagyományőrzés, a kulturális élet élénkítése illetve együttműködés más egyesületekkel.

Az egylet közhasznú szolgáltatásaiból a tagokon kívül mások is részesülhetnek.

Az egylet közhasznú jogállásából eredő kötelezettségei:
1. Az egylet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

2. Az egylet gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt kizárólag az alapszabályzatban meghatározott célra fordíthatja.

3. Az egylet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4. Az egylet tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza.

5. Az egylet befektetési tevékenységet nem folytat.

Letölthető dokumentumok
Közlemény [1.1 Mb]