Farkas Sándor Egylet, Csepreg
Miniszterelnökség
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Farkas Sándor Egylet

Farkas Sándor Egylet 2006.Az egylet célja és tevékenysége:

  • kulturális tevékenység,
  • hagyományőrzés, a kulturális élet élénkítése, az olvasás népszerűsítése,
  • együttműködés más egyesületekkel.

Egyletünk 1993 februárjában alakult.

Névadónk fiatal káplánként megírta és 1887-ben kiadta Csepreg mezőváros történetét. A múlt szellemi értékeit megőrző tevékenysége példa előttünk.

Alapszabályzatunkban a hagyományőrzés és a kulturális élet élénkítése került az első helyre. A helyi népszokásokat egybefogó színpadra is szánt programjaink: a Tollfosztó és a Csepregi lakodalmas alapjául a Dr. Csepregi Horváth Jánosnak a Magyar nyelvőr 1873-75-ig megjelent néprajzi publikációi és Rajczy Mária Mechtilda bölcsészdoktori értékezése: Csepreg irodalmi múltja és népköltészeti hagyományai, Soproni Szemle 1944. ) valamint élő népszokások szolgáltak.

Rendezvényeinkkel bejártuk a környék településeit, az Alpokalja, a Gyöngyös-sík, a Répce-sík és Szombathely programjaiban is számolnak velünk.

Minden évben a közgyűlés által elfogadott feladatsor alapján dolgozunk.

Az egylet működésének és szolgáltatásai igénybevételének módja:
Az egylet gondoskodik arról, hogy az általa kitűzött célok megvalósuljanak.

Ennek érdekében:
- a város kulturális rendezvényeinek egy részét megszervezi és lebonyolítja,
- részt vesz a város kulturális és társadalmi életében, együttműködik az önkormányzattal és a közművelődési intézményekkel,
- kapcsolatot tart más, hasonló céllal működő társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel,
- gondoskodik tagsága tájékoztatásáról.

Az egylet közhasznú szolgáltatásaiból a tagokon kívül mások is részesülhetnek az alábbiak szerint:
az egylet rendezvényeire történő meghívásokkal, a Répce-Vidék Kultúrájáért Alapítvány támogatásával, könyvkiadással és azok terjesztésével.

"Korok szívverése, szava, hangja, mozdulatai, gondolati formái folynak egybe, élnek századok óta összefüggő egységben... a hagyományban, a múlt valóságát is kivetítő szellemi örökségben. Ezért segíti hagyományvilágunk ismerete ön- és múltismeretünk."
Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék.
/Budapest: Magvető Kiadó, 1976. 12.o/